Bekerült a LevenDuna túraútvonal az Érdi Értéktárba

Örömmel osztjuk meg mindenkivel azt az ÉRDKöVÉ-hez köthető év végi örömhírt, miszerint egyesületünk elnökét, dr.Palkó Zsoltot kérte fel dr.Csőzik László, Érd város polgármestere és Hudák Mihály, az Érdi Értéktár Bizottság elnöke, hogy figyelje, őrizze és védje városunk értékeit, különös tekintettel Érd első túraútvonalára, a LevenDunára, ami így szinte megszületése pillanatától érdikum lett.

Példaértékű közös eredmény ez az egyesület és a város számára, hiszen a túraútvonal fenyves-parkvárosi szakaszának a kijelölését és engedélyeztetését egyesületünk elnöke kezdeményezte, amit aztán a város szakembereivel közösen fejlesztettek egy 16 km-es, Érd fő természeti látványosságait bemutató útvonallá. 
Külön köszönet illeti a Budapesti Természetbarát Sportszövetséget, akik tanácsaikkal és munkájukkal segítették az útvonal szakmai kialakítását és a túrajelek felfestését.

A fejlesztés pedig nem áll meg, hiszen az ÉRDKöVE hamarosan három helyi faunát és flórát, valamint geológiai érdekességeket bemutató információs táblát helyez ki a túraútvonal északi szakaszára, valamint a kezdő- és végpontokra is ismertető táblák kerülnek, ahonnan az útvonal jellegzetességeiről, az erdőjárás és a természetben való viselkedés legújabb javasolt trendjeiről is tájékozódhatnak az arra túrázók, illetve online is letölthetik majd a LevenDuna teljes hosszát. A város a jövő évben pihenők kialakítását tervezi és külön honlapot is kap majd az útvonal, valamint a mellette elhelyezkedő Érdi Értékek.
Addig is arra buzdítunk mindenkit, hogy húzzon bakancsot, ragadjon túrabotot és ne hagyja ki sem akár télen, akár majd csak tavasszal, hogy felfedezze a LevenDunát!

„Érd történelmét, geológiai és földrajzi viszonyait ismerőknek nem újdonság, hogy a településünk életében már ősidők óta jelen van a talajunkat sok helyen adó 13 millió éves szarmata és lajtai mészkő, amelyet építésre, díszítésre, kerítésként és sok más célra is használtak az itt élő elődeink. A mészköves talajon igen jól megtelepszik és kedvelt növénnyé váltak településünkön is az orvosi és közönséges levendula különböző fajtái, köszönhetően többek között a korábbi CAOLA elnevezésű kozmetikai vállalat levendula ültetvényének, amely a Felső-Parkváros északi részén található. Érd erősen alvóvárosi jellegét, az egészségtudatosság fejlődését, az aktív természetjárók megszaporodását és a lokálpatriotizmus erősítését figyelembe véve alakította ki a város alpolgármesterének, Tetlák Örsnek a javaslatára, a dr. Palkó Zsolt által vezetett szakmai testület LevenDuna néven Érd város első hivatalos, sárga sáv és lila hullám jelzésű túraútvonalát, bekapcsolva ezzel a településünket az országos túraútvonalak hálózatába.
A túraútvonal a biatorbágyi erdőtől, Natura-2000-es természetvédelmi területeket érintve halad a Fundoklia-völgyig, majd pedig onnan számos közparkot érintve fut le a Beliczay-sziget végén található Duna partig. Innen ered a neve is, LevenDuna, amely a városunk egykori főépítészének, Fehérné Tölgyesi Ildikónak a javaslata alapján került elfogadásra, az egyedi lila hullámjelzést pedig Tetlák Örs alpolgármester ötlete alapján dolgozta ki a dr. Palkó Zsolt által vezetett Érdi Környezetvédő és Városszépítő Egyesület.
A túraútvonal kialakításában, engedélyeztetésében és felfestésében is aktívan közreműködött az egyesület, a tervezett útvonal földrajzi és geológiai értékfelmérésében pedig a Magyar Földrajzi Múzeum, amely így szép példáját adja a civil, a kulturális és örökségvédelmi, valamint az önkormányzati szektor együttműködésének. 
Az útvonal azonban nem csak természeti értékeket, hanem Érd szempontjából fontos kulturális emlékeket és tereket is összeköt, hiszen az északi kiindulópontja a már említett 13 millió éves szarmata és lajtai mészkőfennsíkról ered, amely a bölcsője volt Magyarország és Budapest legfontosabb középületeinek anyagát adó mészkőbányászatnak. Ezt követően pedig áthalad a neandervölgyi ember otthonául szolgáló Fundoklia-völgyön át, le a római, török és reneszánsz emlékekkel is rendelkező rejtett kincsként emlegetett Ófaluba.”

Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett:
Érd első túraútvonala nem csak földrajzi, geológiai, de kulturális, történelmi és közösségi értékeket is magába foglal, ezért a nyilvánvaló egészségvédelmi, rekreációs és sport jellege mellett fontos szerepe lehet a helyi lakosság identitásának, kötődésének az erősítésében.

A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források):

Turistautak (openstreetmap.hu)

https://erdmost.hu/hu/cikk/turazzunk-levendulastol-dunaig

https://erdmost.hu/hu/cikk/elkezdtek-felfesteni-levenduna-turaosvenyt

https://erdmost.hu/hu/cikk/juniusra-elkeszul-levenduna

https://erdmost.hu/hu/cikk/megneztuk-levendunat

https://erdmost.hu/cikk/jelteszt-levendunan

LevenDuna túraútvonal Érden – YouTube

https://erdmost.hu/hu/cikk/kesz-levenduna

https://erdmost.hu/hu/cikk/fonodik-levenduna

https://erdmost.hu/hu/cikk/mar-termeszetjaron-levenduna


Érdi Környezetvédő

és Városszépítő Egyesület

Székhely: 2030 Érd Alsó u. 9.

Adószámunk: 18692354-1-13